Doctoral theses

Supervisor: prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

9.     Zofia Wojciechowska: Zaawansowane techniki spektrometryczne w badaniach zawartości i specjacji arsenu w kontekście jego oddziaływań fizjologicznych jako narzędzia poznawcze w projekcie: Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus × giganteus), Wydział Chemii, obrona planowana 2026.

8.     Aleksandra Orłowska: Nowe rozwiązania instrumentalne technik łączonych i procedury przygotowania próbek w analizie specjacyjnej – konstrukcja, optymalizacja i aplikacje, Wydział Chemii, obrona planowana 2025.

7.     Yana Tkachenko: Geochemia osadów polodowcowych obszarów polarnych jako terenów potencjalnie słabo narażonych na presję antropogeniczną, Wydział Chemii, obrona planowana 2025.

6.     Joanna Pacyńska: Opracowanie nowych procedur badawczych oznaczania pozostałości leków w produktach żywnościowych wraz z ich walidacją i wdrożeniem w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, Wydział Chemii, doktorat wdrożeniowy, obrona planowana 2024.

5.     Juliana Souza-Kasprzyk: Biogeochemistry of chemical elements in Arctic soils: multi-factor effects on element concentrations from different locations in Billefjord, Svalbard, Wydział Chemii, obrona planowana 2023.

4.     Jędrzej Proch: Hyphenated systems based on detection by optical emission spectrometry in determination of metals and metalloids species, Wydział Chemii, obrona 2022.

3.     Marta Krzyżanowska: Szklane żetony do gry z okresu wpływów rzymskich z terenu Polski. Analiza archeologiczno-archeometryczna, I promotor prof. dr hab. Andrzej Michałowski, promotor pomocniczy dr Milena Teska, Instytut Prahistorii UAM, obrona 2019.

2.     Agnieszka Karwacka: Ocena stanu eutrofizacji wybranych jezior powiatu poznańskiego, promotor pomocniczy dr hab. inż. Ryszard Staniszewski, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, obrona 2016.

1.     Weronika Wachowiak: Badania specjacji żelaza jako znacznika procesów geochemicznych w osadach rzecznych, II promotor prof. dr hab. Stanisław Lorenc, promotor pomocniczy dr Paweł Owsianny, Wydział Chemii, obrona 2016.