1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 26 sierpnia 2022 r.

Nowy Doktor w grupie!

24 marca 2022 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Procha pt.: „Hyphenated systems based on detection by optical emission spectrometry in determination of metals and metalloids species”. Następnie Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne UAM nadała Mu stopień doktora (22 kwietnia) i przychyliła się do wniosku Komisji Doktorskiej wyróżniając Jego rozprawę doktorską (20 maja).

Jesteśmy niezmiernie dumni i życzymy dr. Jędrzejowi Prochowi równie (jak z okresu doktoratu) lub bardziej znaczących osiągnięć w dalszej karierze naukowej!