O nas

Grupa badawcza


Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

Szef

ORCID: 0000-0002-2787-9057
UAM: Baza wiedzy UAM

Nota biograficzna:
Profesor dr hab. Przemysław Niedzielski jest pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Chemii, w Zakładzie Chemii Analitycznej. Prowadzi badania z zakresu chemii analitycznej nad opracowaniem nowych procedur analitycznych oraz przygotowuje aplikacje analizy różnych próbek: żywności, próbek biologicznych, geologicznych i artefaktów archeologicznych.

Dr Jędrzej Proch

Adiunkt

ORCID: 0000-0003-0023-044X
UAM: Baza Wiedzy UAM

Nota biograficzna:
Jest chemikiem, który zajmuje się opracowywaniem nowych procedur analitycznych, stosowanych do analiz pierwiastkowych i specjacyjnych żywności (zwłaszcza yerba mate), roślin, grzybów oraz próbek archeologicznych. Jest zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej Wydziału Chemii oraz na Wydziale Archeologii UAM. W dniu 24 marca 2022 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod opieką prof. Niedzielskiego.

Dr Juliana Souza-Kasprzyk

Doktor

ORCID: 0000-0003-2307-8006

Nota biograficzna:
Jest brazylijską biolożką z tytułem doktora z biologii oraz chemii. Jej badania koncentrują się na polarnej ekotoksykologii, a obecnie bada pierwiastki śladowe w próbkach gleby ze Spitsbergenu (Arktyka) i Wyspy Króla Jerzego (Antarktyda), mające na celu zrozumienie wpływu zanieczyszczeń w obu regionach.

Przedstawicielka UAM w EPICUR Early Career Research Board.

mgr Yana Tkachenko

Doktorantka

ORCID: 0000-0001-9057-2587 

Nota biograficzna:
Jest ukraińską nauczycielką chemii i doktorantką w Szkole Doktorskiej na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na skażeniu polarnym oraz na problemie zmian klimatu.

mgr Joanna Pacyńska

Doktorantka

Nota biograficzna:
Jest Pracownikiem w Pracowni Badań Chemicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, doktorantka na Wydziale Chemii UAM. Zajmuje się badaniem pozostałości chemicznych metodą LC/MS/MS w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w paszy, w tym leków i kokcydiostatyków. Jej badania koncentrują się na opracowywaniu nowych metod badawczych oznaczania pozostałości leków w żywności wraz z ich walidacją i wdrożeniem.

mgr Aleksandra Proch

Doktorantka

ORCID: 0000-0003-2941-930X

Nota biograficzna:
Jest doktorantką Szkoły Doktorskiej UAM (nauki chemiczne). Zajmuje się opracowywaniem nowych metod analizy specjacyjnej w oparciu o techniki łączone (m.in. HPLC-ICP MS/ICP OES) oraz ich dalszym wykorzystaniem w badaniach naukowych. Jej praca magisterska, wykonana pod opieką Profesora Niedzielskiego, uzyskała wyróżnienie.

mgr Zofia Wojciechowska

Doktorantka

ORCID: 0000-0002-1139-8697

Nota biograficzna:
Jest doktorantką Szkoły Doktorskiej UAM. Przedmiotem jej pracy jest opracowanie modelu fitoekstrakcji i tolerancji arsenu przez trawy wieloletnie C4 na przykładzie Miscanthus × Giganteus w ramach projektu z konkursu OPUS 21. Do jej zainteresowań naukowych należy również analityka i toksykologia żywności.