Prace licencjackie (Wydział Biologii)

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

Wydział: Biologii ZOD Piła

2014

13.   Marcin Fiuk: Analiza opłacalności przydomowych oczyszczalni ścieków ze względów ekonomicznych i ekologicznych oraz próba wskazania optymalnego rozwiązania oczyszczania ścieków na terenach wiejskich.

12.   Oliwia Gajewa: Aspekty środowiskowe wydobycia gazu z łupków.

2013

11.   Łukasz Mikołajczak: Konsekwencje stosowania Konwencji Waszyngtońskiej.

10.   Klaudia Gracz: Oznaczenie zawartości miedzi w roślinach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

9.     Weronika Wróbel: Pozwolenie wodnoprawne w kształtowaniu gospodarki wodnej.

8.     Pamela Powolna: Odory przyczyną skarg ludności na jakość środowiska w Powiecie Pilskim.

7.     Agata Jarczyńska: Sposoby rekultywacji zbiorników jeziornych.

6.     Bartłomiej Czapiewski: Zagrożenia środowiska wodnego chemizacją rolnictwa.

5.     Magda Kowgan: Sezonowa i dobowa zmienność chemizmu wód jeziornych.

4.     Patryk Szałaciński: Niekorzystne przeobrażenia środowiska wywołane działalnością rolniczą.

3.     Natalia Sulich: Lokalne problemy zanieczyszczenia powietrza.

2.     Marta Łoboda: Znaczenie związków biogennych (azotanów i fosforanów) w ekosystemach wodnych.

1.     Betina Piesik: Zanieczyszczenia wód powierzchniowych.