Staże

Zapraszamy do prowadzenia badań w formie staży. Ze względu na charakter badań preferujemy staże od 2 tygodni do 3 miesięcy. Grupa badawcza zapewnia dostęp do aparatury badawczej i większości odczynników. Nie pokrywamy kosztów pobytu i dojazdu, stąd zachęcamy do aplikowania w ramach programów stażowych (np. Erasmus+). Jesteśmy otwarci na zaproponowanie tematyki badań. W celu aplikowania prosimy o kontakt przemyslaw.niedzielski@amu.edu.pl i uzgodnienie szczegółów.

Dotychczasowe staże:

23. Gabriel Prohaska Bighett, Universidade Federal do Rio de Janeiro w Brazylii, projekt: Stężenia pierwiastków śladowych dla dwóch populacji gatunków ptaków morskich: Archipelagu Santana oraz Archipelagu Świętego Piotra i Świętego Pawła. 2024, 4 tygodnie.

22. Akimzhanova Khafiza, Shakarim University, Semey, Kazachstan, Temat badań: Opracowanie metod izolacji biologicznie aktywnych składników borowiny leczniczej z północno-wschodniego regionu Kazachstanu. 2024, 6 tygodni.

21. Jacek Staszewski, Uniwersytet Wrocławski (Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Wydział Nauk Biologicznych), Polska, Projekt: Charakteryzacja białek biorących udział w akumulacji i detoksykacji związków antymonu, 2024, 3 tygodnie.

20. Agnieszka Pasieka, Instytut Fizyki Jądrowej, Polska, Projekt: Przyrost pierwiastków toksycznych w ciele człowieka oraz środowisku na przestrzeni ostatnich 100 lat, 2023 2 tygodnie.

19. Jan Volf, Univerzita Karlova (Wydział Artystyczny, Wydział Archeologii), Praga, Czechy, Projekt Erasmus+: Techniki spektrometryczne w określaniu składu pierwiastkowego archeologicznych próbek ceramicznych, 2023, 2 miesiące.

18. Thirumurthy Kannan, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, Indie, Wolontariat – staż podoktorski, 2023-2024, 6 miesięcy.

17. Alfira Nurzhankyzy Sabitova, Shakarim Semey University, Kazakhstan, Międzynarodowe Stypendium Prezydenta Republiki Kazachstanu „Bolashak”: Badania specjacji arsenu w tkankach roślinnych z wykorzystaniem łączonych systemów analitycznych w kontekście fitoremediacji, 2023-2024, 1 rok.

16. Michał Janeda, Politechnika Poznańska, Polska, Project PP: Oznaczanie metali po wstępnym zatężeniu nanomateriałów za pomocą optycznej spektrometrii emisyjnej w plazmie mikrofalowej, 2022, 2 miesiące.

15. Markéta Procházková, Masarykova Univerzita (Faculty of Science), Czechy, Project Erasmus+: Techniki spektrometryczne w oznaczaniu składu pierwiastkowego próbek środowiskowych, 2022, 2 miesiące.

14. Mantas Valančius, Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno, Litwa, Projekt LII: Badania archeometryczne ceramiki, 2022, 2 miesiące.

13. Dominika Sikora, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Zakład Medycyny Środowiskowej), Polska, Projekt UMP: Analiza pierwiastkowa próbek biologicznych, 2022, 3 miesiące.

12. Chintankumar Padariya, Politechnika Gdańska (Zakład Chemii Analitycznej), Polska, Project PG: Badania specjacyjne selenu w próbkach żywności: przygotowanie i certyfikacja certyfikowanego materiału odniesienia, 2022, 2 tygodnie + 2 tygodnie.

11. Ondřej Zvěřina, Masarykova Univerzita (Faculty of  Medicine, Department of Public Health), Czechy, Project Erasmus+: Praktyczne aspekty stosowania spektrometrycznych technik analitycznych (ICP OES, ICP MS) w analizie różnych próbek, 2022, 2 tygodnie.

10. Mohammed Hadi Hasan Yahya Hamzah, Mersin University (Faculty of Engineering Department of Chemical Engineering), Turcja, Projekt Erasmus +: Techniki spektrometryczne w oznaczaniu składu pierwiastkowego próbek środowiskowych, 2021, 3 miesiące.

9. Raquel Serrano, Universidad de Alicante (Analytical Chemistry, Nutrition and Bromatology Department) Hiszpania, Projekt UA: Efekty matrycowe w atomowej spektrometrii emisyjnej w oznaczaniu wybranych pierwiastków metodami optycznej spektrometrii emisyjnej w plazmie mikrofalowej (MIP OES) i optycznej spektrometrii emisyjnej w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES), 2018, 3 miesiące.

8. Roberto D’Amato, Università degli Studi di Perugia (Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences), Włochy, Projekt Erasmus+: Specjacja metali i metaloidów oraz badanie frakcjonowania próbek, łączone techniki analizy specjacyjnej, 2018, 1 tydzień.

7. Roberto D’Amato, Università degli Studi di Perugia (Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences), Włochy, Projekt Erasmus+: Studium metod ekstrakcji metali, wsparcie instrumentalnej analizy chemicznej za pomocą ICP OES, 2017, 2 tygodnie.

6. Karem Abdelazim Gaber Mahmoud, Nuclear Materials Authority, Egypt, Projekt: EGY/15029 International Atomic Energy Agency Vienna International Centre 1060242: Separacja i ocena cennych metali rzadkich podczas przerobu rudy uranu na Pustyni Wschodniej, 2016, 1 miesiąc.

5. Roberto D’Amato, Università degli Studi di Perugia (Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences), Włochy, Projekt Erasmus+: Biofortyfikacja roślin w selen, 2016, 2 tygodnie.

4. Islam Mohamad Abd El Hay Abd El Latif, Nuclear Materials Authority, Egipt, Projekt: EGY/15029 International Atomic Energy Agency Vienna International Centre 1060242: Separacja i ocena cennych metali rzadkich podczas przetwarzania rudy uranu na Pustyni Wschodniej, 2015, 1 miesiąc.

3. Agnieszka Kosik, Instytut Technologii Mikrobiologicznych, Turek, Polska, Projekt ITM: Optyczna spektrometria emisyjna w plazmie mikrofalowej w oznaczaniu pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych, 2015, 2 tygodnie.

2. Anas Eldosouky, Egipt, SERP-Chem i Erasmus Mundus, Projekt magisterski: Oznaczanie pierwiastków ziem rzadkich metodami optycznej spektrometrii emisyjnej w plazmie mikrofalowej (MIP OES) i optycznej spektrometrii emisyjnej w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES) w próbkach geologicznych, 2015, 6 miesięcy.

1. Katarzyna Bigus, Akademia Pomorska w Słupsku (Katedra Chemii Środowiska), Polska, Projekt AP: Sezonowe rozmieszczenie metali w profilach pionowych i poziomych plaż osłoniętych i odsłoniętych polskiego wybrzeża, 2013, 2 miesiące.