Projekty

Projekty badawcze realizowane przez grupę badawczą.

Projekty badawcze międzynarodowe

1. EGY/15018

Projekt Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Centrum Międzynarodowe w Wiedniu grant 1060242: Rozdzielanie i ocena wartościowych rzadkich metali podczas przetwarzania rudy uranu na Pustyni Wschodniej, dr hab. Przemysław Niedzielski jako kierownik stażu Islama Mohamad Abd El Hay Abd El Latifa, Urząd ds. Materiałów Nuklearnych Egipt, 2015.

2. EGY/15029

Projekt Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Centrum Międzynarodowe w Wiedniu grant 1060242: Rozdzielanie i ocena wartościowych rzadkich metali podczas przetwarzania rudy uranu na Pustyni Wschodniej, dr hab. Przemysław Niedzielski jako kierownik stażu Karema Abdelazima Gabera Mahmouda, Nuclear Materials Authority Egypt, 2016.

3. Grant aparaturowy Agilent

Spektrometria MIP-OES i ICP-OES, kierownik projektu dr hab. Przemysław Niedzielski, 2015‑2020.

4. Grant aparaturowy Analytik Jena

Spektrometria ICP-MS i ICP-OES, prof. dr hab. Przemysław Niedzielski jako kierownik projektu, od 2020.

5. HERMOSA

Harmonizacja Badań Środowiskowych i Monitorowania Priorytetowych Zanieczyszczeń w Atmosferze Svalbardu, uczestnicy projektu dr Juliana Souza-Kasprzyk i prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, 2022.

6. HarSval

Harmonizacja badań środowiskowych i monitorowanie priorytetowych substancji zanieczyszczających na Svalbardzie. Inicjatywa dwustronna mająca na celu harmonizację współpracy Svalbardu, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) i Norweski Mechanizm Finansowy, prof. Przemysław Niedzielski jako uczestnik projektu, 2024.

Konsorcjum projektu:
lider projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Centrum Studiów Polarnych)
Partnerzy: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Uniwersyteckie w Svalbard, Norweski Instytut Polarny, Centrum Środowiskowe i Teledetekcji Nansen, Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym, Uniwersytet w Bergen, Zachodnia Norwegia Uniwersytet Nauk Stosowanych, Uniwersytet w Oslo, Zintegrowana Arktyka Svalbardu System obserwacji Ziemi – Centrum Wiedzy, Norweski Instytut Badań Przyrodniczych, Norweska Dyrekcja Zasobów Wodnych i Energii, Norweski Instytut Badań Wodnych, Norweskie Centrum Badawcze NORCE, Norweski Urząd ds. Kartografii, Norweski Instytut Meteorologiczny.

7. ICEBERG

Innowacyjne zaangażowanie społeczności na rzecz budowania skutecznej odporności i zarządzania kontrolą zanieczyszczeń Oceanu Arktycznego w kontekście zmian klimatycznych, HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01, Działania badawcze i innowacyjne HORIZON. Badania laboratoryjne dla Fundacji forScience: Ocena źródeł zanieczyszczeń, dystrybucji, i skutki dla ekosystemów Arktyki. Grupa badawcza realizuje badania w projekcie, 2024.

Projekty badawcze krajowe

1.  MNiSW N N523 3768 33

Wpływ osadów naniesionych przez falę tsunami z 2004 roku na wybrzeżu Tajlandii na cykl geochemiczny i dostępność toksycznych pierwiastków w środowisku, kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Lorenc, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2007-2009.

2.  MNiSW N N305 033634

Badania specjacji metaloidów we frakcji mobilnej osadów, kierownik projektu: dr Przemysław Niedzielski 2007-2010.

3. MNiSW N N304 105240

Krótko- i długookresowe hydrogeologiczne, sedymentologiczne i hydrogeochemiczne skutki powodzi z maja i czerwca 2010 roku w dolinie zalewowej Warty w rejonie Poznania, kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Lorenc, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2011-2013.

4. POIG 01.01.02 -00-061/09

Nowa żywność bioaktywna o projektowanych właściwościach użytkowych, lider Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2009-2013.

5.  NCN 2013/09/B/HS3/00630

Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna, kierownik projektu dr Michał Krueger, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2013-2015.

6. NCN 2013/09/B/ST10/00610

Formy żelaza w osadach jako znaczniki pochodzenia osadów zdeponowanych w wyniku naturalnych katastrof w warunkach potencjalnych zmian klimatu, kierownik projektu dr hab. Przemysław Niedzielski, 2014-2016.

7. NCN 2014/15/B/HS3/02279

Dzieje zamknięte w glinie. Wskaźniki geochemoarcheologiczne wielkopolskiej ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego jako źródło dla poznania zróżnicowania kulturowego 2015-2018, kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Michałowski, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2015-2018.

8. NCN 2014/15/B/NZ9/02172

Potencjał fitoremediacyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami osadach poflotacyjnych kierownik projektu prof. dr hab. Piotr Goliński, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2015-2018.

9. NCN 2016/22/A/HS3/00285

Bałkańsko-Egejski Projekt Dendrochronologiczny: Zastosowanie dendrochronologii w badaniach cywilizacji Europy Pd.-Wsch. i wschodniego Śródziemnomorza kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz Ważny, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2016-2023.

10. NCN 2020/37/B/ST10/03677

Rozróżnianie osadów tsunami i sztormowych zmienionych przez procesy postdepozycyjne – podejście wielowskaźnikowe (TSUNASTORM) kierownik projektu dr hab. Witold Szczuciński, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2021-2024.

11. NCN 2021/43B/HS3/00354

Produkcja ceramiki w Tyrze od epoki brązu do późnej starożytności: diachroniczna i technologiczna definicja tradycyjnej działalności gospodarczej kierownik projektu dr Francisco Jesús Núñez Calvo, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2022-2025.

12. NCN 2021/41/B/NZ9/04123

Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus), projekt konsorcyjny – kierownik projektu dr inż. Joanna Cerazy-Wasilewska, prof. dr hab. Przemysław Niedzielski kieruje pracami prowadzonymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekty badawcze w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej UAM

1. ID-UB 052/06/UAM/0001

Staż naukowy w Stacji Polarnej UAM Petuniabukta na Spitsbergenie, dr Juliana Souza-Kasprzyk, 2022.

2. ID-UB 052/06/UAM/0002

Staż naukowy w Stacji Polarnej UAM Petuniabukta na Spitsbergenie, prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, 2022.

3. ID-UB 054/13/SNŚ/0045

Nowa metodyka analizy specjacyjnej dla form wybranych pierwiastków techniką łączoną HPLC-ICP (iCRC)MS, Minigranty doktoranckie, mgr Aleksandra Orłowska, 2022.

4. ID-UB 035/04/UAM/0001

Dofinansowanie badań prowadzonych przez grupy badawcze w Zakładzie Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UAM, Wsparcie badań wydziałów, 2022.

5. ID-UB075/39/UAM/0029

Zmiana zawartości wybranych pierwiastków (metali ciężkich i arsenu) w glebach rolnych na różnym etapie cyklu uprawy roli w ciągu roku, ADVANCEDBestStudentGRANT, Aleksandra Skrzypczak, Klaudia Sobieska, Szymon Piguła, 2022.

6. ID-UB 076/34/UAM/001

Badania zawartości wybranych pierwiastków w yerba mate jako potencjalnym kandydacie na nowy certyfikowany materiał odniesienia, Study@research, Anna Różewska, 2022.

7. ID-UB 083/06/POB3/0001

Staż naukowy w Stacji Polarnej UAM Petuniabukta na Spitsbergenie, prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, 2023.

8. ID-UB 065/08/POB3/0004

Better then before. Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych, prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, 2023.

9. ID-UB 065/08/POB3/0005

Better then before. Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych, prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, 2023.

10. ID-UB 037/02/POB5/0013

Garncarz czy lodowiec? Wpływ materiału źródłowego na przestrzenne zróżnicowanie wytwórczości ceramiki w młodszym okresie przedrzymskim na terenach południowej strefy peribalticum. Best Research Grant, kierownik projektu Prof. dr hab. Andrzej Michałowski, 2023.

11. ID-UB 065/08/POB3/0012

Better then before. Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych, dr Jędrzej Proch, 2023.

12. ID-UB 065/08/POB3/0013

Better then before. Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych dr Jędrzej Proch 2023.

13. ID-UB 102/13/SNŚ/0023

Ocena efektywności mechanizmów wymiany jonowej na przykładzie pracy dwóch silnie anionowymiennych kolumn chromatograficznych różniących się nośnikiem grup funkcyjnych w aspekcie użyteczności w analizach rutynowych materiału roślinnego oraz gleby na przykładzie specjacji arsenu, Minigranty doktoranckie, mgr Zofia Wojciechowska, 2023.

14. 081/04/UAM/0003

Dofinansowanie badań prowadzonych przez grupy badawcze w Zakładzie Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UAM, Wsparcie badań wydziałów 2023.

15. ID-UB 115/13/UAM/0039

Zaawansowane techniki spektrometryczne w badaniu specjacji metali – szkolenie w laboratorium demonstracyjnym AnalitykJena na Uniwersytecie w Porto. Badania doktoranckie- badania oraz szkolenia i warsztaty międzynarodowe, mgr Aleksandra Proch, 2023.

16. ID-UB 115/13/UAM/0042

Zaawansowane techniki spektrometryczne w badaniu specjacji arsenu w roślinach – szkolenie w laboratorium demonstracyjnym AnalytikJena na Uniwersytecie w Porto. Badania doktoranckie- badania oraz szkolenia i warsztaty międzynarodowe, mgr Zofia Wojciechowska, 2023.

17. ID-UB 118/34/UAM/0034

Optymalizacja metody analizy specjacyjnej żelaza jako znacznika procesów zachodzących w środowisku polarnym. Study@Research, Wiktoria Zawrzykraj, 2023.

18. ID-UB 118/34/UAM/0067

Porównanie stabilności wybranych form arsenu występujących w roślinach i grzybach w zależności od sposobu i temperatury suszenia oraz temperatury i sposobu przechowywania po procesie analitycznym. Study@Research, Aleksandra Brzozowska, 2023.

Projekty muzealne

1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Projekt naukowy: Ostrów Lednicki – palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst, 03445/199/FPK/NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2020.

2. Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Projekt: Wczesnośredniowieczne bransolety szklane z Drohiczyna, woj. Podlaskie, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2022.

Szczegółowe informacje o projekcie

3. Muzeum w Koszalinie, Muzeum w Lęborku

Projekt: Miastko. Skarb wyrobów metalowych z później epoki brązu na Pomorzu Wschodnim, 2840/20/FPK/NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2022.

4. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Projekt: Archeologia Stargardu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2023.

5. Muzeum Regionalne we Wągrowcu

Projekt: Średniowieczna drewniana droga w Łeknie, 2023.