Prace magisterskie

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

2024 (w przygotowaniu)

67.   Anna Różewska: Badania zawartości wybranych pierwiastków w yerba mate jako potencjalnym kandydacie na nowy certyfikowany materiał odniesienia, Wydział Chemii.

66.   Wiktoria Nowicka: Specjacja arsenu w trawach w kontekście fitoekstrakcji różnych form arsenu, Wydział Chemii.

65.   Alicja Sieradzka: Pierwiastki śladowe (mikroelementy i pierwiastki potencjalnie toksyczne) w ziarnach zbóż, Wydział Chemii.

2023

64.   Marcel Łaszcz: Archeometryczne badania przedmiotów zabytkowych w kontekście prawnym, Wydział Chemii.

63.   Paulina Czarnota: Geochemiczne badania osadów polodowcowych z regionów polarnych, Wydział Chemii.

62.   Michał Wroński: Technika odparowania laserowego w obrazowaniu rozmieszczenia pierwiastków w próbkach biologicznych, Wydział Chemii.

2022

61.   Wiktoria Gosa: Oznaczenie zawartości wybranych pierwiastków w próbkach środowiskowych pochodzących z regionów polarnych, Wydział Chemii.

60.   Klaudia Kulczyńska: Badanie zawartości pierwiastków śladowych w tkankach roślinnych na przykładzie mniszka lekarskiego, Wydział Chemii.

59.   Olga Kopacka: Oznaczanie potencjalnie toksycznych pierwiastków w tkankach grzybów, Wydział Chemii.

2021

58.   Joanna Żyto: Zróżnicowanie składu chemicznego gleb w odmianach klimatu zwrotnikowego na przykładzie Omanu, Wydział Chemii.

57.   Aleksandra Orłowska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w podeszwie, rogu kopytowym oraz grzywie konia, Wydział Chemii.

56.   Karolina Gapkowska: Skład pierwiastkowy wybranych płynów ustrojowych człowieka, Wydział Chemii.

2020

55.   Dagmara Jaworska: Badanie zawartości arsenu, miedzi, cynku i chromu w osadach dennych oraz wodzie rzeki Mekong w Wietnamie, Wydział Chemii.

54.   Iga Skowrońska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w różnych odmianach Yerba mate, Wydział Chemii.

53.   Zofia Wojciechowska: Stan odżywienia Malgaszek oraz kumulacja toksycznych pierwiastków w ich włosach jako konsekwencja zanieczyszczenia środowiskowego, Wydział Chemii, wspólny kierunek Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

52.   Barbara Wiśniewska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w poszczególnych strukturach anatomicznych mózgu oraz w wątrobie u osób uzależnionych od alkoholu etylowego, Wydział Chemii.

2019

51.   Joanna Marciniak: Oznaczanie wybranych pierwiastków we włosach dzieci z Madagaskaru przy użyciu indukcyjnie sprzężonej plazmy optycznej spektrometrii emisyjnej (ICP-OES), Wydział Chemii.

2018

50.   Agata Dahlke: Badanie diety koni, Wydział Chemii.

49.   Inga Redosz: Analiza pierwiastkowa wybranych grzybów jadalnych, Wydział Chemii.

48.   Ewa Gabriel: Oznaczanie wybranych pierwiastków w ślinie ludzkiej, Wydział Chemii.

2017

47.   Kamil Kubiaczyk: Badania geochemiczne osadów polodowcowych z obszarów wyspy Spitsbergen, Wydział Chemii.

46.   Michał Wyszkowski: Archeometryczne badanie spoin murów palatium na Ostrowie Lednickim, z wykorzystaniem spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej, Wydział Chemii.

45.   Jędrzej Proch: Archeometryczne badania ceramiki archeologicznej przy użyciu fluorescencji rentgenowskiej (XRF), Wydział Chemii.

2016

44.   Tomasz Leśnikowski: Badania preparatów mineralnej suplementacji diety sportowców wyczynowych, Wydział Chemii.

43.   Beata Hałuża: Wapń i magnez w suplementach diety, Wydział Chemii.

42.   Dariusz Konieczny: Wykorzystanie technik spektrometrycznych w badaniu ceramiki archeologicznej, Wydział Chemii.

41.   Patrycja Sokół: Wykorzystanie techniki ICP-OES do oznaczania wybranych pierwiastków w grzybach, Wydział Chemii, studia niestacjonarne.

40.   Klaudia Majchrzak: Badania zmian chemizmu wody Jeziora Brdowskiego w okresie jesień-wiosna, Wydział Chemii, studia niestacjonarne.

39.   Anna Klonowska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w grzybach techniką ICP-OES, Wydział Chemii, studia niestacjonarne.

2015

38.   Barbara Szlachetka: Cynk i miedź w grzybach uprawianych na fortyfikowanych podłożach, Wydział Chemii.

37.   Anna Skibińska: Zawartość wybranych pierwiastków w tkankach, ze zmianami nowotworowymi, Wydział Chemii.

36.   Katarzyna Łodaj: Badania zawartości pierwiastków śladowych w tkankach kotów, Wydział Chemii.

35.   Sylwia Zalicka: Badania geochemiczne osadów z zatoki Petunia, Spitsbergen, Wydział Chemii.

34.   Anas Eldosouky: Determination of rare earth elements by microwave induced plasma optical emission spectrometry and dually, axially and radially viewed inductively coupled plasma optical emission spectrometry,  SERP-ChEM (International Master Surface, Electro, Radiation, and Photo-Chemistry).

33.   Marta Guźniczak: Ochrona zwierząt hodowlanych na przykładzie koni rzeźnych w świetle zapisów ustawy o ochronie zwierząt, Wydział Biologii.

32.   Łukasz Mikołajczak: Implementacja i realizacja przepisów prawnych dotyczących gatunków zwierząt z listy CITES i IUCN w wybranych krajach świata, Wydział Biologii.

2014

31.   Karol Jakubowski: Pierwiastki śladowe w tkankach ze zmianami nowotworowymi, Wydział Chemii.

30.   Żaneta Kaśków: Zawartość i specjacja selenu w grzybach, Wydział Chemii.

2013

29.   Emilia Nowak: Badania osadów tsunami, Wydział Chemii.

28.   Paweł Kowalewski: Badania specjacji metali z użyciem technik łączonych, Wydział Chemii.

27.   Magdalena Woźniak: Badania specjacji selenu w preparatach spożywczych, Wydział Chemii.

26.   Joanna Ławińska: Badania chemiczne osadów dennych Jeziora Gardno, Wydział Biologii.

25.   Katarzyna Popowicz: Oznaczenie zawartości makroskładników w osadach dennych Jeziora Gardno, Wydział Biologii.

24.   Małgorzata Gumper: Oznaczenie zawartości mikroskładników w osadach dennych Jeziora Gardno (Woliński Park Narodowy), Wydział Biologii.

23.   Kinga Gruca: Oznaczenie zawartości metali ciężkich w osadach dennych jeziora Gardno: Cr, Cd, Ni, Pb, Wydział Biologii.

22.   Weronika Wachowiak: Monitoring jakości osadów dennych jezior powiatu poznańskiego, Wydział Biologii.

2012

21.   Ewa Momot: Makroskładniki w osadach tsunami z Japonii, Wydział Chemii.

20.   Magda Rżany: Problematyka oznaczania selenu w suplementach diety obecnych na polskim rynku, Wydział Chemii.

19.   Edyta Andrzejak: Wpływ warunków przechowywania próbek osadów dennych na frakcjonowanie w nich fosforu, Wydział Chemii.

18.   Marta Andrzejczak: Badania kosmetyków opartych na produktach naturalnych, Wydział Biologii.

17.   Karolina Gubańska: Makroelementy w kosmetykach naturalnych, Wydział Biologii.

16.   Olga Kupczyńska: Mikroskładniki (Cr, Zn, Co, Cu) w kosmetykach naturalnych, Wydział Biologii.

15.   Joanna Nizio: Substancje potencjalnie toksyczne (Cd, Pb, Mn, Ni) w kosmetykach naturalnych, Wydział Biologii.

2011

14.   Weronika Wachowiak: Makro- i mikroelementy w żywności funkcjonalnej, Wydział Chemii.

13.   Krzysztof Chumski: Żelazo i chrom w osadach dennych jezior okolic Poznania, Wydział Chemii.

12.   Malwina Gałecka: Zawartość wybranych metali w kosmetykach, Wydział Chemii.

2010

11.   Natalia Łagódka: Potencjalne uwalnianie makroskładników osadów tsunami do środowiska w kontekście jego zanieczyszczenia, Wydział Chemii.

10.   Marta Will: Potencjalne uwalnianie metali ciężkich i metaloidów z osadów tsunami do środowiska w kontekście jego zanieczyszczenia, Wydział Chemii.

9.     Ryszard Gąsiorowski: Konstrukcja i optymalizacja układu łączonego HPLC-HG-AAS dla oznaczeń nieorganicznych form selenu, Wydział Chemii.

8.     Szymon Rojewski: Nowe rozwiązania analityczne w badaniach specjacji metali,Wydział Chemii.

7.     Ewelina Indrian: Badania suplementów diety – oznaczanie zawartości żelaza, Wydział Chemii.

6.     Magdalena Neumann: Badania suplementów diety – oznaczanie zawartości chromu Wydział Chemii.

2009

5.     Maciej Pietrasz: Koncepcja rekultywacji Jeziora Strykowskiego na drodze inaktywacji fosforu, Wydział Chemii

4.     Patrycja Maniaczyk: Sezonowa zmienność chemizmu wody i chemizmu osadów dennych w ich profilu pionowym na przykładzie płytkiego jeziora polimiktycznego, Wydział Chemii.

3.     Bartosz Górniak: Uwalnianie fosforu z osadów dennych jako czynnik powodujący eutrofizację jezior, Wydział Chemii.

2.     Małgorzata Stefaniak: Badanie bioakumulacji pierwiastków śladowych w różnych częściach roślin zasiedlających tereny pokryte osadami tsunami Wydział Chemii.

2008

1.     Agnieszka Jankowiak: Badanie bioakumulacji pierwiastków śladowych w roślinach zasiedlających tereny pokryte osadami naniesionymi przez falę tsunami, Wydział Chemii.