Prace licencjackie (Wydział Chemii)

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

2024 (w przygotowaniu)

83.   Klaudia Sobieska: Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi wybranych obszarów metalami ciężkimi, w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

82.   Aleksandra Skrzypczak: Archeometryczne badania ceramiki archeologicznej.

81.   Szymon Piguła: Archeometryczne badania drewna ze stanowisk archeologicznych.

2023

80. Albert Światłowski: Badanie osadów polodowcowych środkowego Spitsbergenu.

79.   Aleksandra Brzozowska: Oznaczanie wybranych potencjalnie toksycznych pierwiastków próbkach grzybów.

78.   Izabella Kasprolewicz: Oznaczanie w próbkach klinicznych chromu i niklu w kontekście ich potencjalnej toksyczności.

77.   Wiktoria Zawrzykraj: Oznaczanie wybranych pierwiastków w osadach polodowcowych ze stref polarnych.

2022

76.   Patrycja Olszewska: Badania archeometryczne artefaktów archeologicznych.

75.   Anna Różewska: Ocena wpływu temperatury oraz rodzaju wody na zawartość wybranych makroskładników i mikroskładników w naparze yerba mate.

74.   Angelika Baranowska: Badania archeometryczne artefaktów archeologicznych.

73.   Anna Łapeta: Zastosowanie technik łączonych w badaniach specjacji arsenu.

72.   Alicja Sieradzka: Oznaczanie wybranych pierwiastków potencjalnie toksycznych w roślinach i/lub grzybach.

71.   Wiktoria Nowicka: Oznaczanie makroskładników grzybów.

2021

70.   Paulina Olszanowska: Oznaczenia wybranych pierwiastków toksycznych w roślinach i/lub grzybach.

69.   Michał Wroński: Odparowanie laserowe w badaniu rozmieszczenia pierwiastków w próbce.

68.   Daria Ławniczak: Oznaczanie makroskładników roślin.

67.   Kinga Losik: Zastosowanie technik łączonych w badaniach specjacji wybranych pierwiastków.

2020

66.   Paulina Wędzikowska: Roślinne suplementy diety jako potencjalne źródło wybranych pierwiastków.

65.   Jakub Kieruj: Oznaczanie wybranych pierwiastków w próbkach osadów polodowcowych.

64.   Anna Adamczak: Zawartość wybranych pierwiastków w naturalnych suplementach diety.

63.   Bogna Pinkiewicz: Analiza składu pierwiastkowego pancerzy przedstawicieli gatunku nicrophorus vespillo.

62.   Dominika Szalaty: Oznaczanie wybranych pierwiastków w hipokampie mózgu ludzkiego.

61.   Angelika Frąckowiak: Oznaczanie wybranych pierwiastków w wątrobach dorszy.

60.   Olga Kopacka: Oznaczanie wybranych makroskładników w wątrobie dorsza.

2019

59.   Aleksandra Orłowska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w rogu kopytowym koni.

58.   Joanna Żyto: Oznaczanie wybranych pierwiastków w kosmetykach zawierających glinkę.

57.   Oktawia Krzepisz: Oznaczanie wybranych makroelementów: Ca, Mg, Na, K w próbkach mleka krowiego.

56.   Karolina Gapkowska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w krwi ludzkiej.

55.   Wiktoria Dezor: Oznaczanie wybranych pierwiastków zawartych w mleku krowim i porównanie wyników z mlekiem ludzkim.

2018    

54.   Anna Adamczak: Zawartość wybranych pierwiastków w naturalnych suplementach diety.

53.   Dagmara Jaworska Oznaczanie chromu, niklu i kadmu w próbkach krwi, osocza i sierści koni.

52.   Karolina Świdurska: Zawartość wybranych pierwiastków w skorupkach jaj ptaków wolnożyjących.

51.   Iga Skowrońska: Oznaczanie kobaltu, miedzi i cynku w próbkach krwi, osocza oraz sierści koni. 

2017

50.   Bartosz Zdunek: Analiza wody z Jeziora Wieleńskiego.

49.   Tomasz Ordon: Oznaczanie wybranych pierwiastków w materiale biologicznym.

48.   Małgorzata Olesińska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w mleku ludzkim.

47.   Barbara Wiśniewska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w tkankach ludzkich.

46.   Joanna Marciniak: Analiza składu pierwiastkowego kosmetyków zawierających scorię wulkaniczną z wyspy Jeju.

45.   Piotr Kobiela: Badania suplementów diety dla sportowców.

2016

44.   Agata Dahlke: Badania suplementów pokarmowych koni.

43.   Ewa Zjeżdżałka: Oznaczanie wybranych pierwiastków w próbkach grzybów.

42.   Ewa Gabriel: Analiza składu mineralnego kosmetyków.

2015

41.   Zuzanna Sańko: Oznaczanie wybranych pierwiastków w tkankach zwierzęcych.

40.   Jędrzej Proch: Badania pozostałości substancji organicznych (żywność, kosmetyki) w ceramice archeologicznej – przygotowanie próbek.

39.   Adrianna Żukowska: Badania geochemiczne osadów polodowcowych.

38.   Michał Wyszkowski: Badania składu ceramiki archeologicznej.

37.   Kamil Kubiaczyk: Badania geochemiczne osadów morskich.

36.   Anna Stroińska: Oznaczanie wybranych pierwiastków w endometrium ludzkim.

2014

35.   Patrycja Wojciechowska: Stan wód Ogrodu Botanicznego w Poznaniu w świetle antropopresji związanej z ruchem samochodowym – oznaczanie makroskładników wód.

34.   Iga Romanowska: Stan wód Ogrodu Botanicznego w Poznaniu w świetle antropopresji związanej z ruchem samochodowym – oznaczanie mikroskładników wód.

33.   Beata Hałuża: Oznaczanie makro i mikroskładników żywności.

32.   Emilia Alwin: Badania zawartości pierwiastków śladowych w osadach.

31.   Dariusz Konieczny: Oznaczanie makroskładników w osadach.

30.   Tomasz Leśnikowski: Badania specjacji wybranych pierwiastków w produktach żywnościowych.

2013

29.   Magdalena Kamińska:

28.   Agata Piotrowska:

27.   Barbara Szlachetka: Oznaczenia wybranych pierwiastków w osadach tsunami z Japonii.

26.   Katarzyna Olszewska: Badanie zawartości cynku i żelaza w wybranych suplementach diety dostępnych na rynku polskim.

25.   Agnieszka Kaczmarek: Suplementy diety obecne na polskim rynku.  Badanie zawartość wapnia i magnezu w wybranych suplementach diety.

24.   Sylwia Zalicka: Oznaczenia wybranych pierwiastków śladowych w osadach tsunami z Japonii.

2012

23.   Katarzyna Łodaj: Badania osadów powodziowych rzeki Warty z terenu aglomeracji Poznańskiej.

22.   Jan Bręczewski: Badania makroskładników osadów powodziowych rzeki Warty naniesionych poza terenem aglomeracji Poznańskiej.

21.   Tomasz Sitarz: Badania mikroskładników osadów powodziowych rzeki Warty naniesionych poza terenem aglomeracji Poznańskiej.

20.   Żaneta Kaśków: Badania zawartości selenu w suplementach diety.

19.   Sebastian Fukowski: Badanie zawartości metaloidów ( Se, Sb, As) w osadach naniesionych przez tsunami w Japonii.

2011

18.   Paulina Jambor: Oznaczanie śladowe pierwiastków w osadach powodziowych Warty.

17.   Patrycja Pawłowska: Oznaczanie miedzi w osadach powodziowych Warty.

16.   Michalina Stenclik: Oznaczanie niklu w osadach powodziowych Warty.

15.   Joanna Szymkowiak: Oznaczanie pierwiastków śladowych w osadach powodziowych Warty.

14.   Emilia Nowak: Oznaczanie potencjalnych mikrozanieczyszczeń w osadach dennych jezior.

13.   Dariusz Rubin: Oznaczanie zawartości miedzi w wybranych frakcjach osadów dennych.

12.   Bartosz Szlauderbach: Oznaczanie zawartości cynku w wybranych frakcjach osadów dennych.

2010

11.   Beata Filipowicz: Oznaczanie ołowiu w osadach dennych.

10.   Małgorzata Jezierska: Oznaczanie zawartości niklu we frakcjach osadów.

9.     Ewa Momot: Oznaczanie zawartości miedzi we frakcjach osadów.

8.     Anna Olsztyńska: Oznaczanie kadmu w osadach dennych.

7.     Anna Ostrowska: Cynk w kosmetykach do pielęgnacji twarzy.

6.     Emilia Muszyńska: Magnez w preparatach kosmetycznych.

5.     Kamila Kucharska: Badania kosmetyków zawierających potas.

4.     Magda Rżany: Oznaczanie zawartości wapnia w wybranej grupie kosmetyków do pielęgnacji twarzy.

2009

3.     Aleksandra Wrzesińska: Pierwiastki mikrośladowe w przyrodzie – oznaczenia arsenu w próbkach osadów tsunami.

2.     Martyna Domagała: Pierwiastki mikrośladowe w przyrodzie – oznaczenia antymonu w próbkach osadów tsunami.

1.     Weronika Wachowiak: Pierwiastki mikrośladowe w przyrodzie – oznaczenia selenu w próbkach osadów tsunami.