Materiały dodatkowe

Film: Piezometry
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyński
Link: https://drive.google.com/file/d/1vuf0LScTZhdQlLYCv6KVDmJqJkDa6fCO


Film: Oznaczanie fosforanów
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyński
Link: https://drive.google.com/file/d/1GvSfWMtEG1oxrbZciBJfyIEIeqiVkTxp


Film: Pobieranie próbek środowiskowych, wód i gruntów
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyński
Link: https://drive.google.com/file/d/1keOJxeWsWZLpY6PVshXvizeKeqG8dMTb


Film: Oznaczanie azotu amonowego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyński
Link: https://drive.google.com/file/d/1_KU5D27KU1xtY-GaNqUfva0EBzw6mpQu


Film: Oznaczanie azotu azotynowego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyński
Link: https://drive.google.com/file/d/1RqtBz7UH_6yxd2tSrZ6iTkCF3WQnrkOI

„Z materiałów zamieszczonych w serwisie mogą korzystać wyłącznie studenci, którzy aktualnie uczestniczą w wybranych zajęciach grupy badawczej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów jest zabronione.”
„The materials posted on the website can only be used by students who are currently participating in the selected classes of the research group. Any other use of the materials is prohibited.”