Analiza specjacyjna w badaniach środowiska

Harmonogram + zakres obowiązujący do poszczególnych kolokwiów

Podział na grupy

Wzór sprawozdania

Opisy ćwiczeń


„Z materiałów zamieszczonych w serwisie mogą korzystać wyłącznie studenci, którzy aktualnie uczestniczą w wybranych zajęciach grupy badawczej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów jest zabronione.”