1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 28 września 2022 r.

Prof. Przemysław Niedzielski w Zarządzie Głównym SNAP

W ubiegły weekend (24.09.2022), podczas XXXI Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Profesor Przemysław Niedzielski zzostał wybrany na członka Zarządu Głównego SNAP. Na uwagę zasługuje również fakt, że Profesor Niedzielski jest pierwszym niearcheologiem we władzach ogólnopolskich Stowarzyszenia!

„Powierzenie przez XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich funkcji członka Zarządu Głównego SNAP przyjmuję z jednej strony jako ogromny zaszczyt, z drugiej strony jako docenienie przez środowisko archeologów znaczenia prac archeometrycznych. Są to przecież narzędzia wykorzystywane od dawna, jednakże teraz na nowo „odkrywane” nie tylko jako uzupełnienie badań archeologicznych, ale również jako ich integralny i istotny element.”

Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje!