1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 marca 2024 r.

Krótki staż w laboratorium demonstracyjnym AnalitykJena na Uniwersytecie w Porto

W terminie 3-16.03.2024r. doktorantki Zofia Wojciechowska oraz Aleksandra Proch odbyły krótki staż w laboratorium demonstracyjnym AnalitykJena na Uniwersytecie w Porto (Portugalia), który prowadzi dr Rui Santos. W trakcie stażu Doktorantki zgłębiły wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania aparatów ICP MS, poznały metodę oznaczania nanocząstek, którą będą mogły wprowadzić do naszego laboratorium, a także poddały krytycznej ocenie tworzone przez nie metody analizy specjacyjnej.

Trening w Porto umocnił naszą współpracę z dr. Ruim Santosem, którą w najbliższej przyszłości planujemy dalej rozwijać!


Staż finansowany ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, konkurs nr 115 „Badania doktoranckie – badania oraz szkolenia i warsztaty międzynarodowe”