1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 5 maja 2024 r.

Krótki staż w grupie badawczej Hinrichs Lab (Brema, Niemcy)

Dr Jędrzej Proch uzyskał dofinansowanie na krótki staż (4 tygodnie) w konkursie nr 07 „Wsparcie umiędzynarodowienia programów mobilności pracowników UAM – Międzynarodowa Wymiana Juniorów i Seniorów” organizowanego z projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UAM. Staż odbędzie się w październiku 2024 r. w Hinrichs Lab, MARUM i na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Bremie (Brema, Niemcy).

Podstawowym zadaniem projektu będzie nauka obsługi Bruker M4 Tornado (spektrometr mikro-XRF), a także kompleksowe poznanie jego zalet i ograniczeń. Następnie zostanie przeprowadzone mapowanie pierwiastkowe unikalnych próbek środowiskowych (np. liści, wywiertek, przyrostów rocznych) w celu potencjalnego rozpoznania nagłych i/lub długotrwałych zmian w środowisku.

Życzymy owocnej pracy i mamy nadzieję, że uzyskane wyniki będą interesujące!