1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 8 maja 2024 r.

Staż naukowy na Uniwersytecie Shakarim (Semej, Kazachstan)

Doktorantki Zofia Wojciechowska oraz Aleksandra Proch odbywają właśnie dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Shakarima w Semeju (Kazachstan).

Pobyt ma na celu wymianę wiedzy w zakresie badań radioekologicznych oraz zanieczyszczeń środowiska. Doktorantki uczestniczą w pracach wykonywanych w Katedrze Technologii Chemicznej oraz Ekologii. W ramach stażu odbywają się również spotkania ze studentami i nauczycielami Katedry, w celu omówienia przyszłych badań oraz możliwości współpracy międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcają wymianie doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod i technologii w naukach środowiskowych. Ponadto, Doktorantki odwiedziły muzeum w Kurczatowie dotyczące poligonu w Semipałatyńsku i zapoznały się z historią badań radioekologicznych w regionie. W lesie Semejskim mogły bezpośrednio zobaczyć przykłady zastosowanych metod rekultywacji i poprawy sytuacji ekologicznej na dotkniętych obszarach.

Życzymy Zosi i Oli równie ciekawego i efektywnego w pracę kolejnego miesiąca stażu!

Więcej informacji:


Staż finansowany z projektu Erasmus+